Logeåret 2020/2021
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen til arbeid i logen.
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
           
Randi Marie Muri
OM