Logeåret 2022/2023
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen til arbeid i logen.
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
           
Karin Mary Amdahl
OM