Logeåret 2023/2024
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen til arbeid i logen.
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
           
Astrid Elisabeth Hansen
OM