Loge 42 Humanitas er den andre logen i Trondheim.

Logen ble stiftet 30. januar 1954

Logens navn "Humanitas", ble valgt med omhu og er et navn som forplikter! Kort kan navnets begrep sammenfattes slik:

  • vise menneskelighet
  • vise sømmelighet
  • vise omsorg
  • være vennlig
  • vise tålmodighet


Logen har forsøkt å leve opp til disse idealer, men vi mennesker strekker ikke alltid til selv om viljen er der! I dagens samfunn, som er mer oppkavet og stressende enn noen gang, er kanskje våre idealer vanskeligere å nå enn før! Men til sist er det vel et spørsmål om prioritering!

Vi trenger vel mer enn noen gang å stoppe opp, og ikke la oss rive med i dagens materialistiske samfunn! Du gleder et menneske og deg selv med å gjøre andre glad!