Logeåret 2021 / 2022

Overmester og embedskollegiet 
ønsker alle søstre velkommen 
til et godt og fremgangsrik logeår
med høy aktivitet ved alle våre møter.

      Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hanne Røskaft