Logeåret 2020/2021 

        Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene velkommen til arbeid i logen.
                 Med søsterlig hilsen i 
       Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
                 Eva Sellgren Pharo
                           OM