Logeåret 2022 / 2023

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene velkommen til arbeid i logen.
Med søsterlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eva Sellgren Pharo
OM