Logevåren 2020

Bror Overmester og alle embedsmennene 
ønsker alle brødre, gamle og nye, velkommen til våre møter i vår-terminen.

Møt så ofte du kan og gjør ditt for at vi skal få gode møter!
         

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Erik Schjelvaag
Overmester