Logeåret 2021 

Bror Overmester og alle embedsmennene 
ønsker alle brødre, gamle og nye, velkommen til våre møter i vår-terminen.

Møt så ofte du kan, enten det blir nettmøte eller vi kan møtes i huset vår, og gjør ditt for at vi skal få gode møter!

Er du ikke medlem men kanskje kan tenke deg å bli medlem, så ta kontakt!      

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Erik Schjelvaag
Overmester

Loge 109 Nidaros ble stiftet