Logehøsten 2021 

Bror Overmester og alle embedsmennene ønsker alle brødre, gamle og nye, velkommen til våre møter i høst-terminen. Jeg tror og håper at vi til høsten endelig kan møtes i logelokalene med "ordentlige " møter, både innvielser, gradpasseringer, arbeidsmøter og juveltildelinger. Det skal bli godt å kunne møtes igjen i huset vårt, selv om jeg også er imponert over at så mange har deltatt på nettmøtene våre; over 20 brødre i snitt!

Møt så ofte du kan, og gjør ditt for at vi skal få gode møter!

Er du ikke medlem men kanskje kan tenke deg å bli medlem, så ta kontakt!      

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Erik Schjelvaag
Overmester

Loge 109 Nidaros ble stiftet