Loge nr. 118 Tyra har møter hver onsdag kl. 19.00 i uker med like nummer.

Alle møter åpner i Troskapsgraden. Sal: Tordenskiold (B)

 

VELKOMMEN

Velkommen til Logemøter i 2019/2021

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre velkommen.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ingun Moe, OM