Jeg ønsker brødrene

hjertelig velkommen til våre møter  - høsten 2023 og våren 2024 og mange fine logeopplevelser. 

Bror OM ønsker godt oppmøte og at alle deltar på våre ettermøter. Legg våre logemøter i din kalender, så blir det enklere å planlegge deltakelse. Se dere godt om i vennekretsen og på jobben etter noen som ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og  loge 155 Munkholmen.

 

 Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ståle Haugen

OM