Vår 2023

Gode Patriarker!

Jeg hilser dere alle og ønsker dere hjertelig velkommen til leirslagninger i en ny embedsperiode.

Det nye embedskollegiet vil fortsette med å gjøre Leir nr 6 Trøndelag til et godt sted å møte brødre fra distrikt 6 og utvikle broderskapet til beste for Ordenen og den enkelte.

Patriarker som har forslag de mener kan berike leirslagningene, både etisk og sosialt, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det er gjennom styrkelse og utvikling av fellesskapet at vi kan skape et godt miljø til felles glede og trivsel.

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Paul Tore Hulsund

Hovedpatriark

 

Leir nr. 6 Trøndelag har sine møter i Ordenshuset i Hørløcks vei 66, første mandag i månedene september-mai. Alle møter åpner i P-Grad.