Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hanne Alfredsen

OM

 

 

Vår loge har tatt navnet Margret Skulesdatter og et bilde av henne finnes i vårt emblem. Hun var dronning i Norge og hennes liv var fylt av offervilje, kjærlighet og plikt. Hun var alt det vi forbinder med en god Rebekkasøster.