STIFTET I TØNSBERG 4. NOVEMBER 1961

I beretningene fra logens 40 års jubileum i 2001, skriver Eks Om Inger Hefte Kvilhaug:
Den 5. mai 1960 stiftet 15 søstre, medlemmer i forskjellige Rebekkaloger; "Tønsberg Rebekkaforening". I et og et halvt år arbeidet de entusiastisk frem mot stiftelesdagen den 4. november 1961. Rebekkaloge nr. 18 Ragnhild i Oslo var "moderloge". Det var i denne loge de fleste søstrene var medlemmer forut for institueringen.

"Tønsberg Rebekkaforening" ble nr. 28 i rekken av loger i Norge. På de 40 årene som har gått fra institueringen, er antall Rebekkeloger i Norge vokst til 111. Rebekkaloge nr. 28 skulle ha et navn, og det ble til Margret Skulesdatter, et historisk, sagnomsust navn i Norges eldste by - Tønsberg, oppkalt etter Dronning Margret, datter av Hertug Skule, Håkon Håkonssons hustru, en tragisk kvinneskikkelse fra vår historie. Hun ble gift med Håkon Håkonsson for å skape fred i landet. Men i stedet ble det krig mellom Hertug Skule og Kong Håkon, og ektemaken drepte hennes far. Men Dronning Margret ble trofast ved sin manns side til hans dødsdag".

I 2011 passerte vår loge 50 år. I den anledning ble det laget et nytt jubileumsskrift som er lagt inn under jubileer.

I 2016 markerte vi vårt 55 års jubileum på dagen, fredag den 4. november, med en Festloge 2 hvor alle søstrene var invitert og kunne ta med seg gjester. Det ble en minnerik og flott logekveld.

I 2018 startet tre søstre et NOFA-prosjekt for å skrive logens 60 års historie med utgivelse på jubileumsdagen i 2021.

 

 

02.01.2020