Loge nr. 117 Oseberg har sine møter i ordenshuset i Tønsberg. Møtene avholdes to ganger i måneden, unntatt i perioden juni - august.

Under loge info kan du lese mer om vår loge.

 NB! Grunnet Korona-situasjonen er alle møter frem til august avlyst.