Haust 2020

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker

alle brødre velkomen  til nytt semester.

Møteprogrammet for vårterminen, sjå Kalender.

Med broderlig helsing i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jonny Holstad
Overmester