Våren 2020

Alle møte i  Loge 46 Frendar er i vårhalvåret 2020 avlyste/utsette på ubestemt tid.

 

Hausten 2020: