Loge nr. 7 Ragnvald Mørejarl ble stiftet 29. oktober 1919, er den eldste loge i vårt distrikt,
og har sine møter på mandager i Odd Fellows lokaler i Keiser Wilhelmsgate 25 i Ålesund.
Logens kollegium har som mål å få en god utvikling i kommende embedsmannsperiode.
Dette skal gjøres gjennom fokus på vårt indre liv, samt opprettholdelse av vår budord.
I vår loge har vi aktive og motiverte brødre med alder fra 25 år og oppover.
Alderssammensettingen gir oss mangfold - og et godt innhold før,
under møtene, og ikke minst ved brodermåltidene på ettemøtet.
For mer informajon, ta gjerne kontakt.

 

Ole Grebstad

Overmester