Våren 2020

 

Overmester og embedskollegiet, ønsker alle søstre et godt logeår.

 

Med Søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Overmester

Elisabeth Fiskerstrand Ness