Så er altså Covid -19 tiden bak oss og etter at vårt Ordensarbeid har vært nedstengt i to år bortsett fra noen måneder høsten -21 er vi nå godt i gang med å høyne femmøtet på møtene.

Vi er også kommet langt i planleggingen av Nordiske møte, som er lagt til 10 - 12 mars 2023. Dette møtet ser vi virkelig  frem til og ønsker våre nordiske brødre fra Danmark, Sverige og Finnland velkommen til Ålesund.

 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

Per Helge Henningsen

Hovedpatriark