Velkommen

 

Vinter og vår 2020-21

 

Gode Patriarker!

Jeg hilser til alle patriarker og ønsker dere vel overstått sommer. Jeg håper vi alle kan møtes senere i høst når koraonasituasjonen i landet tillater det. I mellomtiden er det likevel mye som gjøres i logene administrativt og med tanke på planlegging fremover.

Kollegiet vil fortsette arbeidet med å gjøre Leir Nr 3 De Tre Søyler til et godt sted å møte brødre fra vårt distrikt.


 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Per Helge Henningsen

Hovedpatriark

 

 

Besøksadresse
Keiser Wilhelms gate 25
Ålesund
Odd Fellow Distrikt nr. 4 Sunnmøre
Postadresse
Keiser Wilhelms gate 25
6003 Ålesund

Kontaktpersoner

Per Helge Henningsen
HP
John Breivik
1. Høvedsmann
Jan Roger Harjo
Herold