Det å samles rundt Leirbålet er en tradisjon som har røtter langt tilbake. I Leir nr 4 De Tre Søyler møtes Patriarker fra Distrikt 4, som omfatter Sunnmøre og Rauma. Våre Leirslagninger skal gi påfyll for Patriarkene, og jeg og mine Embedskolleger ønsker velkommen i Tro, Håp og Barmhjertighet.

 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

John Breivik

Hovedpatriark