Møtene holdes en gang pr. mnd i perioden januar til mai og på høstterminen august til november.
De fleste møter starter kl. 18:30. 

Leirens embedskollegium har som mål å få en god utvikling i kommende embedsmannsperiode.
Dette skal gjøres gjennom fokus på vårt indre liv, samt opprettholdelse av vår budord.
I vår leir har vi aktive og motiverte matriarker i alle aldre.
Alderssammensettingen gir oss mangfold - og et godt innhold før,
under møtene, og ikke minst ved matriarkmåltidene på ettemøtet.


For mer informasjon vedrørende Rebekkaleir nr 7 Møre, ta gjerne kontakt.