Loge nr. 103 har sine møter på Sjømannshjemmet i Farsund, annenhver tirsdag i perioden September-Mai.

Møtene åpner i O grad.

Overmester og Embedskollegiet, ønkser brødre og gjester, Hjertelig velkommen til våre møter utover i høstterminen.

Møt Så ofte du kan!

Ved å møte så ofte som mulig, viser vi respekt og ærbødighet for hverandre. Et godt fremmøte bidrar også til bedre trivsel og et godt brodermiljø.

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Rune Thomas Berg

Overmester