Loge nr. 103 har sine møter på Sjømannshjemmet i Farsund, annenhver tirsdag i perioden September-Mai.

Møtene åpner i O grad.

Overmester og Embedskollegiet, ønkser brødre og gjester, Hjertelig velkommen til våre møter utover i høstterminen.

Møt Så ofte du kan!

Ved å møte så ofte som mulig, viser vi respekt og ærbødighet for hverandre. Et godt fremmøte bidrar også til bedre trivsel og et godt brodermiljø.

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hans Georg Tønnesen

Overmester

VIKTIG INFORMASJON

Grunnet Corona/covid 19 pandemien har nå Odd Fellow Ordenen innstilt all møte virksomhet å aktivitet i logene på ubestemt tid. Dette er også for å etterkommede anmodningene ifra Myndighetene å folkehelseinstituttet angående tiltak for å hindre spredningen av Corona Viruset. 

Vi håper å snarest mulig være tilbake i normal virksomhet så snart det lar seg gjennomføre.