Alle våre møter starter kl 19

 

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre en givende høsttermin.

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Loge Bolsøy