Logeåret 2020/2021

 

Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre et godt logeår.
  Med broderlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Hans Ole Andenæs
OM