128 Lyngør - et sted hvor Logens verdier kan leves.
Logen samler brødre fra vårt store distrikt, kyst og innland. Områdets vekslende natur og mangfoldig kultur gir insparasjon og grunnlag for det gode liv.

Embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

OM Ole Petter Pettersen