Loge nr.: 128 LYNGØR ble instituert den 01.10.1994, og hører inn under distrikt nr. 22 Aust-Agder.

Vårt eget logehus befinner seg på Akland, i Risør kommune. Logen dekker byene Tvedestrand og Risør med omegn.
Den 22.03.03 fikk vi gleden av å dele vårt Logehus med Rebekkaloge nr.:116 NAVIGARE.

Etter en lang periode med Covid - restriksjoner kunne Logens nye lokaler innvies 11. september 2021.
Vi har fått et flott Logehus med gode faciliteter, og ser fram til et arbeide i nye omgivelser.

Vår nære tilhørlighet til den sørlandske skjærgård gjør at vår logo har et maritimt preg, med ternen, stjernene og bølgene er hentet fra Tvedestrand og Risørs byvåpen.

Navnet LYNGØR ble valgt da øygruppen Lyngør er vår nærmeste nabo.
Lyngør ligger midt mellom Tvedestrand og Risør og er en lun og trygg havn for enhver sjøreisende, så også for våre logebrødre.  Stedet fikk den europeiske prisen for best bevarte tettsted med sin gamle og godt bevarte trehusbebyggelse i 1996.

Ellers er Lyngør også kjent fra Slaget på Lyngør den 6. Juli 1812, da britenes linjeskip "HMS Dictator" senket den avanserte dansk/norske fregatten "Najaden". Restene etter Najaden ligger i dag i sundet mellom øyene.
Historien om slaget på Lyngør er en spennende og fantastisk beretning, og det er reist en bauta på Øytangen på Askerøya over de som omkom i slaget. Denne er absolutt verdt et besøk for de som kommer til dette området.
Klikk på lenken, og les historien, og om Lyngørs historie før og nå.
Her finner du også hele diktet om Terje Wigen.

Lyngør fyr

Om sommeren er Lyngør et yrende samlingssted av båtturister på sin vei opp- og nedover langs Sørlandskysten, gjerne i en legendarisk "Colin Archer-skøyte", som det ble bygget, og fortsatt bygges endel av, i dette distriktet.
I 128 Lyngør er vi en glad gjeng på 71 Logebrødre som setter stor pris på besøkene vi får fra andre Loger.

Enhver logebror er hjertelig velkommen på våre møter, og er du ukjent i området, ta da kontakt med en av våre embetsmenn så ordner de med transport for deg.

Vi sees!