Sen Sommer 2020

Gode Brødre,

Som dere alle vet har Stor Logen gått til det skritt å holde Logene stengt inntill videre. En klok avgjørelse for å kunne ta vare på våre brødre. Vi i Høgenhei tok denne avgjørelsen for over en uke siden, etter et kollegiemøte på huset. Årsaken var at vi ikke klarer å ivareta sikkerheten til dere alle under rådende omstendigheter. Vi så at pandemien rundt oss blomstret i samfunnet, og det var en enkel avgjørelse å ta. Vi diskuterer nå og arrangere noen mindre sosiale sammenkomster, slik at vi kan møtes. Det er nevnt "tirsdags kafe", sosiale spaserturer i nærmiljøet. Dette er noe vi kommer tilbake til. Ellers så har vi frem til nå hatt en fantastisk august, med sol og god sommervarme. Jeg håper dere alle nyter dette. Vi vet alle at høsten ikke er langt unna. Ta vare på dere selv der ute. Tidene blir snart bedre. 

 Med broderlig hilsen i V.K og S

 

Per Kristian Nilsen
​Overmester