Loge 145 Høgenhei

Loge Høgenhei ligger i Bamble kommune, helt nede på kysten av Telemark/Vestfold. Hele kommunen består av kyst, fra nord til syd. Kommunen har lange tradisjoner med kystkultur. Kommunen grenser til Porsgrunn, Skien, Kragerø og Drangedal. 

Bamble er delt inn i fem grunnkretser: Langesund, Stathelle, Vest-Bamble, Midt-Bamble og Herre. Grensen til Vest-Bamble går ved Essadumpa. Kommunens handelssentrum er Stathelle, med Alti Brotorvet og andre butikksenter, det hele samlet ved enden av den gamle Breviksbroen.

 

Både Stathelle og Langesund har gammel trebebyggelse. Kystområdet mot sør med sin skjærgård er om sommeren rekreasjonsområde (med Skjærgårdsparken) for turister, og har i overkant av 2000 hytter. Bamble har den nest lengste kystlinjen i tidligere Telemark, fra Vollsfjorden i nordøst til Fossingfjorden i sørøst.

Kilde: Wikipedia.