Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre eit interessant og lærerikt år 2021!
Vellmøtt til våre logemøter til vårtermin i Ordenhus i Straumgjerde.
                                                                    
Med søsterleg helsing i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Haldis Aursnes  -  OM