Logeåret 2023-2024

Våre møter avholdes 2. og 4. torsdag i måneden.  

Vi vil arbeide for at søstrene kan reise hjem med tanken om at:
Dette var et godt logemøte - jeg gleder meg til neste gang!

Overmester og embedskollegiet ser frem til å møte søstre og gjester.

I tillegg til våre faste møter arrangerer vi julemesse hvert år. 

Ønsker du å vite mer om vår loge, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.  


   

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Evy M Hokseng
OM