Loge Smaragden møtes i logehuset annenhver onsdag kl 19.00

Vi er kvinner i alle aldre, fra ulike yrker og med ulik bakgrunn.

Felles for oss er at vi har et mål om å bli bedre medmennesker, til glede og nytte for oss selv, og for våre omgivelser.

Logen har stort fokus på menneskelige verdier og etiske holdninger. MedmenneskelighetRespektToleranse og Felleskap er verdier som står sentralt hos oss.