Loge 156 Kongsleden avholder sine møter i logehuset på Årnes 2. og 4. tirsdag i måneden unntatt i perioden juni - august.

 

 

Logeåret 2021 - 2022

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre i loge nr. 156 Kongsleden et godt logeår, møt så ofte dere kan.


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Øyvind Lunde
Overmester