Loge 156 Kongsleden avholder sine møter i logehuset på Årnes 2. og 4. tirsdag i måneden unntatt i perioden juni - august.

 

 

Logeåret 2020-2021

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre i loge nr. 156 Kongsleden et godt logeår, møt så ofte dere kan.


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Bo Olaf Lysen
Overmester

 

06.11.2020:
All møteaktivitet er inntil videre stanset på grunn av covid 19. Det vil komme ny info om når det kan åpnes opp igjen. Til så lenge: Vær ved godt mot og pass på dere selv og hverandre.