Loge 156 Kongsleden avholder sine møter i Logehuset på Årnes den 2. og 4. tirsdag i måneden unntatt i perioden juni - august. Se vår kalender.

 

 

Logeåret 2022 - 2023

Overmester og Embedskollegiet i Loge nr. 156 Kongsleden ønsker alle brødre et godt logeår. Møt så ofte dere kan.

Kjære gjestende og egne brødre. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til våre møter, men håper at dere vil melde fra til Bror UM senest søndag før møtet.


Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
 

Øyvind Lunde
Overmester