Loge Ryvingens sang

Midt i verdens mørke blinker,
som et fyrtårn - Sannhets lys
Det er Ryvingen som vinker,
gir oss trøst i stormværs gys!
Gjennom stygt og urent farvann
vises brødre sikker lei
:/: til vi alle vel er fremme
ved vårt mål på livets vei :/:

Av Eternas vinge båret
tett ved venners trygge bryst,
og i kjærlighet utkåret
til for sannhets sak ta dyst
mellom Skagerak og Lister,
her langs Agdesidens strand
:/: slik at nye brødre vinnes,
Loge Ryvingen, hold fram :/:

Men i livets kav og vrimmel
er vårt brorskap fast som stål,
så at stormsvart, skyet himmel
ei formørker Logens mål:
Finne fred fra dagens gjerning,
vinne ro for trette sinn.
:/: Uten frykt for ’livets terning’
mellom venner stige inn :/:

Om vi brødres nødrop hører
krever ’fyrets’ mester dåd.
Da skal vennesinnet prøves,
om vi vet for nøden råd,
om vi ofrer navn og ære
uten sut for egne savn
:/: om vi tro mot ordnens lære
kjærlig loser dem i havn :/:

La Odd Fellow-tanken synke
dypt i våre hjerter ned.
Må i Ryvingen vi lære
sannhets vei til kjærlighet.
Ja la ordnens ’fyr’ få sprede
ut sitt lys fra våre sinn
:/: så vi nye ledd kan lede
til vår broderkjede inn :/: