Publisert

Ettermøtene er vår arena for den gode samtale, vennskapets utvikling og tilhørighet

Å samles rundt et taffel - fra det enkleste måltid til de store festmiddager gir oss som er til stede en ro, stemning og fellesskap som løfter logemøtet ut av hverdagen.

 

Ettermøtenes viktighet

Det skapes relasjoner, vennskap og lojalitet rundt bordet på våre ettermøter.  Den mer uformelle delen av våre møter, der vi samles rundt et måltid , er en viktig del av vårt logearbeid.  Det er her vennskapene oppstår, refleksjonen dyrkes og kunnskap formidles.

 

Str. UM har ansvar for at taffelet gjennomføres på en fin måte -  ettermøtet er arenaen der vi skal gjøre de riktige tingene, ikke alltid ha fokuset på å gjøre tingene rett.