Våre møter avholdes mandager, to ganger i måneden.

I tillegg til våre faste møter gjennomføres en rekke tiltak for sosialt fellesskap f.eks. Formiddagstreffet (onsdager), Sosialaften, Sommermøte mm.

Vår loges målsetting er å arbeide for å styrke våre medlemmers personlige utvikling, samt å drive vårt utadrettede sosiale arbeid fortrinnsvis til beste for barn, unge og eldre som trenger vår hjelp.

Vi vil også arbeide for at søstrene kan reise hjem med tanken om at;
Dette har vært et godt logemøte - jeg gleder meg til neste gang!

Overmester og embedskollegiet ser frem
til å møte søstre og gjester til et innholdsrikt program.

Ønsker du å delta i et nært, trygt og positivt fellesskap som arbeider for hverandre og med hverandre i Vennskap, i Kjærlighet og i Sannhet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Lisbeth Merethe Rød

OM