Å kommunisere med brødrene er i seg selv meget verdifullt - kanskje mer verdifullt enn en innser eller innrømmer til enhver tid. Derfor ble det i embedskollegiet 2007-2009 bestemt at logen burde ha en kommunikasjonsbærer - helst i form av en avis. Embedskollegiet var også meget bestemt på at det skulle være en trykksak som man kunne holde i hånden og ta med seg i godstolen eller på sengekanten - prydet med mange bilder fra våre ulike møter og arrangementer.

Bror Erik Dahl ble forespurt om han kunne ta på seg redaktøransvaret, samt rekruttere medarbeidere og fotograf. Dette aksepterte han, og dermed ble avisen "Gregorius" en realitet. Vi har ikke større ambisjoner i starten enn at avisen skal ut 3 ganger i året - henholdsvis 2 ganger i vårterminen og 1 gang i høstterminen. Avisen bør heller ikke være for omfattende, men greier vi å fylle 12 sider, bør det være bra.

Dersom vi tenker fremover i tid, kan det være aktuelt å utvide med nok et eksemplar i året, samt at avisen legges digitalt på nettet på logens hjemmeside.

Vi oppfordrer alle som har lyst til å bidra med artikler, kommentarer, bilder, annonser m.m. å ta kontakt med fungerende redaktør. Da kan vi se frem til et glimrende produkt for alle og enhver.

E-mail til "Gregorius" er : lelsi-r@online.no