Inge H. Gjørva
908 31 951
gjorva@family.no
Inge Laskemoen
917 55 581
inla@online.no
Jan Christian Netteland
225 03 275
chr88nett@vikenfiber.no
Pål Haugs
pahaugs@online.no