Terje Volden
970 84 702
te-volde@online.no
Inge H. Gjørva
908 31 951
gjorva@family.no
Jan Christian Netteland
225 03 275
chr88nett@vikenfiber.no
Pål Haugs
pahaugs@online.no