Sandnesgauken er Sandnes sitt kjente og kjære byvåpen og har lange tradisjoner i byen.
Kjøpmenn fra Sandnes reiste langs kysten i jektene sine og solgte steintøy og pottemakerprodukter.

Barna fikk Sandnesgauker for at de skulle blåse i dem og fortelle at nå var Sandnes-folket i byen. Denne skikken kan vi føre tilbake til ca 1842