Embedskollegiet Loge nr.126 Saltdal 2020 - 2021

Storrep: Per Jonny Olsen 
Fung. Eks OM: Finn Ove Brekke
OM: Kristen Lorentzen
UM: Rune Reisænen
Sek: Kjell Fredrik Solberg
Skm: Alf Håkon Johansen
CM: Frank Arne Nilsen
Kapellan: Wiggo Arne Johansen