Tirsdag 28 april kl 19.00

Digitalt møte

Det har tidligere denne uken blitt sendt ut informasjon om hvordan man kobler seg til dette møtet via videokonferanseløsningen Teams.
Gi beskjed mm du ikke har mottatt denne informasjonen.

Møtet starter kl 19.00, men vi åpner allerede kl 18.30 slik at du kan teste at du får logger deg på.

Har du problemer vil Wiggo Wilhelmsen tlf 97 64 50 76 og Stein Henriksen tlf 41 62 98 36 kunne kontaktes for å hjelpe deg med hvordan du kommer inn.

 

5 Meeting Room Technology Trend in 2017|BenQ Display Solution

 

 

 

 

 

 

Nytt fra Storlogen mars 2020.  Informasjon til logene.

 

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15.august 2020.

Vi ber alle etterkomme myndighetenes råd og veiledning. Vi står i en alvorlig situasjon og mange kan føle seg alene og er bekymret.

Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige.

Ta en telefon, kanskje kan vi bidra med noe, for noen er det å ha kontakt med noen andre verdifullt.