Høsten 2023 – Høsten 2025

Hovedpatriark og embedskollegiet ønsker alle patriarker
hjertelig velkommen til leirens møter.

Møtene vil veksle mellom Arendal og Tvedestrand.

Se møteprogrammet.

Møtene finner sted andre torsdagen i måneden med start kl. 1900.             

 

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet 

Christian Grundesen
Hovedpatriark

 
 

22