Leir nr. 22 Aust-Agder
10 års jubileumet  ved Svein Sørensen
 
 
Histotisk omtale av Leirinfo i sør                                                                                                                      :
Disse Leirinfo heftene ble laget:
1991 - 93 1 2 3 4 5
1993 - 95 1 2 3 4  
1996 1        
 
Tilhørende logers historie: