Embedsmenn

OF 93 Henrik Wergeland  

021-2023

 

 

Storrepresentant  Jan Egil Andersen   976 32 461

Fungerende xom Asbjørn Nilssen   918 39 844

Valgte:

Overmester Morten Volden   913 22 325

Undermester Kjell Edvard Larsen  975 18 495      

Sekretær Bjørn Leif Indseth  477 52 835

Skattmester Hans-Jørgen Berg 906 22 000

Ceremonimester Hans Oscar Letnes 981 20 523

Kapellan Tore Gerhardsen  922 10 723

Utnevnte:       

Herold  Einar Volden  932 44 444

Inspektør Ingar Egil Olderø  908 62 212

Indre vakt Helge Meyer 908 05 020      

Ytre vakt Stig Garberg-Johnsen 911 74 539     

Musikkansvarlig Aage Gram  901 47 246

Arkivar Jørgen Fagge  907 10 406

OMs ha Oddbjørn Aalmo  908 62 752

OMs va Pål Nøst 980 21 212

UMs ha Karl-Otto Køhler 913 43 652

UMs va Inge Bernhard Holm  977 45 353

CMs ha Arne Hammerfjell  920 46 940      

CMs va Håvard Moen 959 05 656

Innspektørassistent               

Fører Jomar Kojen  414 12 069