DSS Lillian Kristensen sammen med logens Veteraner

I logemøtet 28. november 2017 ble det tatt bilde av vår DSS Lillian Kristensen og veteranene Laila Christoffersen og Torill Johansen. 

Et hyggelig bilde hvor DSS tildelte 25 års veteranjuvel til våre storrepresentanter i 2017 - henholdsvis 28. november og 23 mai.  Laila Christoffersen overlot embedsfunksjonen som Storrepresentant for loge 117 Grid til Torill Johansen fra september 2017