Vår sekretær Tord Tveter Christiansen er død

Det er med sorg og beklagelse vi meddeler at vår sekretær Tord Tveter Christiansen er død. Henvvendelse må derfor skje til  Overmester Peter Nilsen.