I embedsperioden 2023 - 2025 er følgende det følgende embedsmenn som fungerer i Logen.

Storrepresentant Pål Christian Hesstvedt

Eks. Overmester Roy Zackariasen

Overmester Eivind Henrik Hansen

Undermester Kent Werner Skjeltorp Johannessen

Sekretær Pål Gunnar Olsen

Skattmester Colin Ruben Johansen

Kapelan Thor Thorolfsen

Cermonimester

Herold Lars G. Arenås