Logeåret 2023/ 2024

OM og embedskollegiet ønsker alle søstre hjertelig velkommen til møtene.

Møt så ofte dere kan.


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet


Marianne Rundgren 
Overmester