Velkommen til Loge nr 51 Fortunas hjemmesider.

Vår loge har møte hver 2. og 4. onsdag i måneden, med unntak av juni, juli og august.

VIKTIG MELDING!

Overmester valgte i samråd med embedskollegiet å avlyse logemøtene i februar og mars 2021. Embedskollegiet vil fortsette å arbeide og avholde kollegiemøter, og vi vil vurdere hvordan møtene fra og med april evt kan gjennomføres, alt etter hvordan pandemien utvikler seg lokalt og nasjonalt. Møteplan for 1. halvår 2021 er vedtatt og sendt ut. Den ligger også under Fortuna sin side på www.oddfellow.no. På hjemmesiden vil vi også oppdatere om møtene blir gjennomført eller avlyst. Vi vil fortløpende sende ut ny informasjon til søstrene.