Velkommen til Loge nr 51 Fortunas hjemmesider.

Vår loge har møte hver 2. og 4. onsdag i måneden, med unntak av juni, juli og august.