Velkommen til Loge nr 51 Fortunas hjemmesider.

Vår loge har møte hver 2. og 4. onsdag i måneden, med unntak av juni, juli og august.

VIKTIG MELDING!

Embedskollegiet har vurdert om det kunne være aktuelt å gjennomføre ett eller to forenklede logemøter i oktober/november, om ikke annet, så for å gjennomføre planlagte gradspasseringer. Mange har sagt seg villige til å bidra for å få gjennomført møter, og det er kollegiet svært takknemlig for.

I kollegiemøtet 14.10.20 var dette et viktig tema, og vi diskuterte mulige løsninger for gjennomføring av logemøte, men gjorde til slutt vedtak om å ikke gjennomføre noen møter høsten 2020. Kollegiet vil avholde sine kollegiemøter etter planen, og informerer søstrene så snart ny informasjon foreligger.