Velkommen til Loge nr 51 Fortunas hjemmesider.

Vår loge har møte hver 2. og 4. onsdag i måneden, med unntak av juni, juli og august.

VIKTIG MELDING!

Stor Sire har i samråd med sine valgte Storembedsmenn innstilt all møtevirksomhet i Ordenen inntil videre.  Embedskollegiet i nr 51 Fortuna jobber likevel med planlegging av møter for våren 2021, slik at vi kan komme i gang når det igjen blir tillatt og vi vurderer at det er trygt nok.

Overmester valgte i samråd med embedskollegiet og DSS i desember å avlyse de to logemøtene i januar 2021.Embedskollegiet vil fortsette å arbeide, og vi vil vurdere hvordan denne våren kan legges opp, alt etter hvordan pandemien utvikler seg lokalt og nasjonalt. Møteplan for 1. halvår 2021 er vedtatt og sendt ut. Den ligger også under Fortuna sin side på www.oddfellow.no. På hjemmesiden vil vi også oppdatere om møtene blir gjennomført eller avlyst. Vi vil fortløpende sende ut ny informasjon til søstrene.