Velkommen til Loge nr 51 Fortunas hjemmesider.

Vår loge har møte hver 2. og 4. onsdag i måneden, med unntak av juni, juli og august.

VIKTIG MELDING!

Stor Sire besluttet i dag 25.03.20 at all aktivitet og møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen opphører frem til 15. august 2020. Se mer informasjon under Logeinfo - "Info fra OM".