Loge nr 93 Kaprifol har sine møter i Ordenshuset i Arendal 2. og 4. mandag i måneden unntatt juni-august.
 

Logeåret 2021

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre et godt logeår. 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Liv Torill Jacobsen

OM


På grunn av pandemien kan planlagte møter bli avlyst. Følg med i kalenderen nedenfor.