Loge nr 93 Kaprifol har sine møter i Ordenshuset i Arendal 2. og 4. mandag i måneden unntatt juni-august.
 

 

Logeåret 2023

Overmester og Embedskollegiet

ønsker alle søstre

et godt logeår.

Møt så ofte dere kan

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Adeleide Lund

OM