Logeåret 2019 - 2020

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstre en godt logeår. 

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Liv Torill Jacobsen

OM

Loge nr 93 Kaprifol har sine møter i 
Ordenshuset i Arendal 2. og 4. mandag
i måneden unntatt juni-august.