På grunn av Koronapandemien ser vi oss dessverre nødt til å avlyse alle møter ut 2020