På grunn av Coronapandemien ser vi oss nødt til å avlyse alle møter fram til nyttår.