* Planlagte møter kan bli avlyst pga. Korona-pandemien. Se Kalender.