Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til møter i loge nr 1 Norvegia onsdager kl. 19.15
Møt så ofte du kan: Et godt fremmøte styrker logen og vil gi brødrene gode impulser:

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet & Sannhet


Foran fra venstre: UM Hans Jørgen Hægh, OM Atle Lørenskogen Bratberg, Eks. OM Jan Ingvald Backer,
Storrepresentant Petter Karlsen.
Bak fra venstre: Sekretær Tommy Heia, Skattmester Baard Kristiansen, Kapellan Jon Lillehagen
Ceremonimester Stig Haug