Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til møter i loge nr 1 Norvegia onsdager kl. 19.15
Møt så ofte du kan: Et godt fremmøte styrker logen og vil gi brødrene gode impulser:

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet & Sannhet


Atle Lørenskogen Bratberg
OM