Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til møter i loge nr 1 Norvegia onsdager kl. 19.00.
Møt så ofte du kan: Et godt fremmøte styrker logen og vil gi brødrene gode impulser:

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet & Sannhet

   

Foran fra venstre: Storrepresentant Ulf Erik Husebø, Eks OM Atle Lørenskogen Bratberg,

OM Hans Jørgen Hægh, UM Baard Kristiansen.

Bak fra venstre: Sekretær Bjørn-Wiggo Renø, Skattmester Pål Nilsen,

Ceremonimester  Kenneth André Buskerud, Kapellan Karlis Valdmanis.