Logeåret 2021

    Overmester og embedskollegiet
    ønsker alle søstre et godt logeår.
             Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

         Turid Meland Sørnæs
                           OM