Velkommen til Loge nr 25 Irene og nytt embetskollegium.

29. september ble det nye embetskollegiet installert, og vi ser frem til gode og spennende logemøter.

VÅREN  2024

2024 begynne med nyttårsmøte med Rebeccaloge nr 1 Sct. Sunniva som vertskap.

Denne våren er det en søster som tildeles 25 års Veteranjuvel, i tillegg har vi 4 søstre som tildeles Det Gode Vennskaps Grad.

Vi har også hele 9 søstre som tildeles den Høye Sannhets Grad.

Venneaften er den 14. mars, og vi håper på mange gjester.

Osteaften arrangeres i OF Seniorbolig før påske som vi pleier.

Vårsemesteret avsluttes med Sommermøte 6. juni.

Med søsterlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Inger-Johanne Ingebretsen

Overmester