Bokstaven T i Teresa kan stå for 

Trygghet - Tillit - Toleranse - Tilhørighet - Tilgjengelighet

Disse fem T-er skal være et hjelpemiddel til å minne oss om Mor Teresas store hjertelag

 

Vår loges målsetting har siden stiftelsesdagen vært å arbeide for å styrke våre medlemmers personlige utvikling, samt å drive vårt utadrettede sosiale arbeid fortrinnsvis til beste for vanskeligstilte barn og unge. 

Våre møter avholdes første og tredje torsdag i måneden.

I tillegg til våre faste møter gjennomføres en rekke tiltak for sosialt fellesskap f.eks. Formiddagstreffet, Sosialaften, Sommermøte mm.

Ønsker du å delta i et nært, trygt og positivt fellesskap som arbeider for hverandre og med hverandre i Vennskap, i Kjærlighet og i Sannhet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.